Intro om Effektkalkylen

Klistra in länken:        https://youtu.be/eVYe92nEb9Q

En introduktionsfilm på ca 6 minuter för att göra det enklare med att komma igång. Den går igenom vilka indata som krävs för att beräkna byggnadens värmeförluster och som även behövs för att sedan kunna beräkna årsenergibehovet.

Intro om årsenergikalkylen - småhus

 Klistra in länken:        https://youtu.be/pPXohpum_hU

En introduktionsfilm på ca 6 minuter om de indata som ska lämnas i kalkylen för att beräkna årsenergibehovet.